Khi công ty giải thể thì tài sản công ty sẽ thanh toán như thế nào?

  Câu hỏi : Tôi có một Công ty TNHH, do tiến hành việc kinh doanh không được thuận lợi nên tôi đang có dự định giải thể công ty. Tuy nhiên, tôi không biết rằng làm thế nào để công ty tôi có thể giải thể được? Cách phân chia tài sản của công ty sẽ khi giải thể sẽ như thế nào?

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ http://luatsurienghcm.com, Với câu hỏi của bạn như vậy, Văn Phòng Luật Sư Nhật Bình (NBL) xin trả lời như sau:

                                           

  • Thứ nhất, Làm thế nào để công ty tôi có thể giải thể được công ty?

  Để được giải thể công ty, thì công ty của bạn cần thuộc trong các trường hợp và các điều kiện sau đây theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp có quy định về Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

  "1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

  a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

  b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

  c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

  d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

  Như vậy, để được giải thể doanh nghiệp thì công ty của bạn sẽ cần thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  -  Một là, Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

  - Hai là, Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

  - Ba là, Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

  - Bốn là, Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Ngoài ra, bên cạnh đó doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  - Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

  - Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài;

  - Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Như vậy, chỉ cần doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các điều kiện ở trên đây và thuộc một trong các trường hợp ở trên, thì công ty của bạn có thể được tiến hành việc giải thể của công ty.

  • Thứ hai, Cách phân chia tài sản của công ty sẽ khi giải thể sẽ như thế nào?

  Theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về Thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể như sau:

  "1. Tài sản của pháp nhân bị giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  a) Chi phí giải thể pháp nhân;

  b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  c) Nợ thuế và các khoản nợ khác.

  2. Sau khi đã thanh toán hết chi phí giải thể pháp nhân và các khoản nợ, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu pháp nhân, các thành viên góp vốn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc pháp luật có quy định khác.

  3. Trường hợp quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã thanh toán hết chi phí giải thể và các khoản nợ quy định tại khoản 1 Điều này, tài sản còn lại được chuyển giao cho quỹ khác có cùng mục đích hoạt động.

  Trường hợp không có quỹ khác có cùng mục đích hoạt động nhận tài sản chuyển giao hoặc quỹ bị giải thể do hoạt động vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì tài sản của quỹ bị giải thể thuộc về Nhà nước.”

  Như vậy, sau khi công ty của bạn tiến hành việc giải thể công ty, thì tài sản của công ty bạn sẽ được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  - Chi phí giải thể pháp nhân;

  - Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  - Nợ thuế và các khoản nợ khác.

  Sau khi công ty của bạn đã thanh toán hết các chi phí và các khoản nợ, phần còn lại thuộc về sở hữu pháp nhân, các thành viên góp vốn.

  Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn xin vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHẬT BÌNH

  Nhat Binh Law - NBL
  Add   : 125K đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM
  Tel     : +84-28-6658.8181, Hotline: 0907.299.951 (Mr. Luật sư Huỳnh Trung Hiếu)
  Email : nhatbinhlaw@gmail.com
  Website: luatsurienghcm.com

   
  Download file

  GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN