Khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng?

  Câu hỏi: Cho mình hỏi thu nhập bình quân 1 tháng của bố mẹ mình là 5 triệu đồng từ bán vịt quay 1 tháng. Thì gia đình mình phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân không? Gia đình mình hiện có 3 anh em. Có 2 đứa em đang học cấp 2 thì có được giảm trừ gia cảnh không?

                                                                      

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ http://luatsurienghcm.com, Với câu hỏi của bạn như vậy, Văn Phòng Luật Sư Nhật Bình (NBL) xin trả lời như sau:

  Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC có hướng dẫn như sau:

  "Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế''

  Thông tin bạn đưa ra cho chúng tôi chưa thật sự đầy đủ, vì thế không xác định được mức doanh thu trong 1 năm của gia đình bạn là bao nhiêu. Nên chúng tôi chia ra thành 2 trường hợp như sau:

  - Trường hợp doanh thu nhà bạn dưới 100 triệu đồng/năm thì gia đình bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

  - Trường hợp doanh thu của gia đình bạn trên 100 triệu đồng/năm thì gia đình bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán. Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

  "2. Căn cứ tính thuế

  Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

  a) Doanh thu tính thuế

  a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

  Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

  a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

  b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

  - Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

  - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

  - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

  - Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%."

  Khoản 4 Điều 1 Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:

  "1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây: 

  a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); 

  b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. 

  Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

  Hai em đang học cấp 2 là con chưa thành niên nên thuộc diện là người phụ thuộc. Do vậy nếu thuộc trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân cư trú được giảm trừ 9 triệu đồng/1 tháng cho bản thân và 7,2 triệu/ 1 tháng cho 2 người phụ thuộc vào thu nhập tính thuế.

  Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn xin vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHẬT BÌNH

  Nhat Binh Law - NBL
  Add   : 125K đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM
  Tel     : +84-28-6658.8181, Hotline: 0907.299.951 (Mr. Luật sư Huỳnh Trung Hiếu)
  Email : nhatbinhlaw@gmail.com
  Website: luatsurienghcm.com

   

   

   

  Download file

  GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN