Xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài được không?

  Câu hỏi: Chào luật sư, tôi hiện đang sinh sống tại Việt Nam và mang quốc tịch Việt Nam, có con gái hiện mang quốc tịch Mỹ. Tôi muốn con tôi nhập quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ quốc tịch Mỹ thì có được không và cần làm những thủ tục gì? Rất mong Luật sư giải đáp.

  Trả lời:

  Với câu hỏi của quý khách hàng, Nhat Binh Law xin được đưa ra quan điểm giải đáp như sau:

  1/ Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

  Theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, công dân nước ngoài có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  (1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  (2) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.

  (3) Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam.

  Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam là khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

  (4) Đang thường trú tại Việt Nam và được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú.

  Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú.

  (5) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

  Được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

  (6) Phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

  (7) Phải có tên gọi Việt Nam.

  Theo đó, công dân nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì sẽ được xem xét cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  Tuy nhiên công dân nước ngoài thuộc một số trường hợp tại khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì không cần phải có các điều kiện (3), (4), (5), cụ thể:

  - Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

  - Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

  - Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Ngoài ra, công dân nước ngoài không phải đáp ứng điều kiện (6), nếu thuộc một trong các trường hợp tại khoản 2 Điều 19 nêu trên, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau và được trình Chủ tịch nước xem xét việc cho nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài: (Điều 9 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam)

   “1. Có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

  2. Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  3. Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó.

  4. Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng.

  5. Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

  Như vậy, đối với trường hợp của con gái cô chú, bạn có cha mẹ là công dân Việt Nam nên sẽ được miễn các điều kiện (3), (4), (5). Trong trường hợp gia đình mong muốn con gái đồng thời xin nhập quốc tịch Việt Nam và xin giữ quốc tịch Mỹ thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 9 Nghị định 16/2020/NĐ-CP nêu trên và được trình Chủ tịch nước xem xét (cần phải xem xét quy định của pháp luật nước ngoài có cho phép sở hữu 02 quốc tịch hay không). Nếu không đáp ứng các điều kiện luật định thì con gái cô chú phải thôi quốc tịch Mỹ thì mới được nhập quốc tịch Việt Nam.

  Điều kiện, thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam

  II/ Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

  (1) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

  (2) Bản sao giấy khai sinh, Hộ chiếu;

  (3) Bản khai lý lịch;

  (4) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

  (5) Giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người xin nhập quốc tịch Việt Nam (trường hợp phải thôi quốc tịch nước ngoài).

  III/ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT

  Bước 1: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú.

  Bước 2:

  - Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

  - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

  Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người xin nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

  Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

  Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

  à Thời gian giải quyết dự kiến là 105 ngày, chưa kể thời gian thực hiện thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài (nếu có).

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Nhat Binh Law, hy vọng đã giải đáp được thắc mắc liên quan đến pháp luật quý khách hàng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới để được giải đáp. Trân trọng./.

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHAT BÌNH – NHAT BINH LAW (NBL)

  Địa chỉ        : 125K đường số 14, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM

  Điện thoại  : (84) – 28.6658.8181

  Di động       : 0907.299.951 (Mr. Ls Huỳnh Trung Hiếu)

  Email          : nhatbinhlaw@luatsurienghcm.com

  Website      : https://luatsunhatbinh.com

  Download file

  GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN