SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Xử Lý Vi Phạm Nhãn Hiệu

Xử Lý Vi Phạm Nhãn Hiệu

Ngày đăng: 20/11/2017 02:01 PM

Hiện nay, trong tất cả các lĩnh vực của xã hội rất nhiều tổ chức, cá nhân bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, rất ít tổ chức cá nhân biết cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, một tài sản vô cùng quan trọng bị xâm phạm trực tiếp hoặc gián tiếp hàng ngày, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh và công sức do mình tạo ra.
Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp

Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp

Ngày đăng: 20/11/2017 01:40 PM

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
Đăng Ký Sáng Chế

Đăng Ký Sáng Chế

Ngày đăng: 20/11/2017 01:52 PM

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm thông qua hình thành một cơ cấu hoặc chất mớ hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản: - Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp; - Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.
Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Tác Giả

Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Tác Giả

Ngày đăng: 20/11/2017 01:57 PM

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính. Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.
Thủ tục cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

Thủ tục cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

Ngày đăng: 20/11/2017 02:09 PM

Trước khi tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc với các mục đính kinh doanh (không thuộc trường hợp không phải xin phép và trả phí theo quy định) thì tổ chức, cá nhân cần liên hệ với tác giả của tác phẩm để xin phép sử dụng và trả thù lao cho tác giả. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc liên hệ với các tác giả để xin phép và trả thù lao tương đối khó khăn, đặc biệt nếu là trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng nhiều tác phẩm trong một lần thì công việc này chiếm tương đối nhiều thời gian và công sức.
Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Ngày đăng: 20/11/2017 02:16 PM

Theo quy định tại điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì một trong những căn cứ để đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là chứng minh được “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN