KHAI DI SẢN THỪA KẾ

THỪA KẾ

THỪA KẾ

Ngày đăng: 18/11/2017 11:13 PM

Nhat Binh Law liên kết với các Văn phòng công chứng tại tất cả các quận, huyện nhằm thực hiện trọn gói từ soạn thảo đơn từ, văn bản cho đến khi hoàn tất các thủ tục kê khai thuế, đăng bộ sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với trường hợp khai di sản là bất động sản), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp khai di sản thừa kế là phần vốn góp trong doanh nghiệp)....Chi phí hợp lý đối với khách hàng.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN