THỪA KẾ

Con đã thành thai có được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại?

Con đã thành thai có được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại?

Ngày đăng: 12/03/2024 08:30 AM

Bố chồng và chồng tôi đều mới qua đời do tai nạn giao thông, không ai để lại di chúc. Lúc hai người qua đời, tôi đang mang thai được 08 tuần tuổi và không có người con nào khác. Cả hai người đều không có cha nuôi, mẹ nuôi, hay con nuôi. Gia đình muốn khai di sản của bố chồng và chồng tôi. Vậy Luật sư cho tôi hỏi con tôi đang mang thai có được hưởng di sản thừa kế của bố chồng và chồng tôi hay không?
Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc được quy định như thế nào?

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc được quy định như thế nào?

Ngày đăng: 16/11/2023 10:26 AM

Pháp luật hiện nay quy định có 2 hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Pháp luật tôn trọng ý chí của người để lại di chúc. Người lập di chúc có quyền: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản. 
Con cái nợ nần thì truất quyền thừa kế có được không? Pháp luật quy định như thế nào?

Con cái nợ nần thì truất quyền thừa kế có được không? Pháp luật quy định như thế nào?

Ngày đăng: 16/11/2023 10:13 AM

“Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng”. “Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc...”. Di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.
Con nuôi không đăng ký có được hưởng di sản thừa kế không?

Con nuôi không đăng ký có được hưởng di sản thừa kế không?

Ngày đăng: 16/11/2023 10:09 AM

việc nuôi con nuôi phát sinh trước ngày 01/01/2011 thì phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2011. Khi đã được pháp luật công nhận việc nuôi con nuôi thì hai bên trong quan hệ nuôi sẽ có các quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật, trong đó có quyền thừa kế di sản của nhau.
Phân chia di sản thừa kế trong trường hợp có người thừa kế mới như thế nào?

Phân chia di sản thừa kế trong trường hợp có người thừa kế mới như thế nào?

Ngày đăng: 16/11/2023 10:00 AM

Vì thế đối với các trường hợp người thừa kế mới là con hoặc cha mẹ của người để lại di sản nhưng được tòa án quyết định sau thời điểm phân chia di sản hoặc con, cha , mẹ của người để lại di sản trở lại sau thời điểm phân chia di sản thì phải căn cứ vào thời hiệu khởi kiện thừa kế để nếu có tranh chấp xảy ra thì vẫn được hưởng
Vợ không tạo ra thu nhập có được thừa kế tài sản chung vợ chồng? Pháp luật quy định như thế nào?

Vợ không tạo ra thu nhập có được thừa kế tài sản chung vợ chồng? Pháp luật quy định như thế nào?

Ngày đăng: 16/11/2023 09:56 AM

 Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quy định pháp luật về thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015

Quy định pháp luật về thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015

Ngày đăng: 16/11/2023 09:41 AM

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận di sản thừa kế tại Việt Nam không?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận di sản thừa kế tại Việt Nam không?

Ngày đăng: 16/11/2023 09:36 AM

Người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Quy đinh pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất

Quy đinh pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất

Ngày đăng: 16/11/2023 09:31 AM

Quyền sử dụng đất là quyền tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh trên cơ sở quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các giao dịch nhận chuyển quyền sử dụng đất. Như vậy, thừa kế quyền sử dụng đất được hiểu là việc chuyển dịch quyền sử dụng đất của người đã chết cho người còn sống qua hai hình thức là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.
Quy định pháp luật về truất quyền thừa kế nhận di sản

Quy định pháp luật về truất quyền thừa kế nhận di sản

Ngày đăng: 16/11/2023 09:26 AM

Theo quy định của pháp luật thừa kế Việt Nam, có hai trường hợp mà cá nhân có thể bị truất quyền thừa kế: Theo di chúc của người để lại di sản Theo pháp luật về thừa kế
Con riêng của người để lại di sản có được hưởng thừa kế của người để lại di sản hay không?

Con riêng của người để lại di sản có được hưởng thừa kế của người để lại di sản hay không?

Ngày đăng: 14/11/2023 01:23 PM

BLDS 2015 quy định hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Do đó con riêng của người để lại di sản vẫn có thể được nhận phần di sản theo hàng thừa kế của người để lại di sản nếu như người con riêng này chứng minh được mình có quan hệ huyết thống cha con, mẹ con với người để lại di sản và đã làm thủ tục xác nhận cha con, mẹ con và văn bản xác nhận đó đến nay vẫn còn hiệu lực pháp luật thì người con riêng này đương nhiên được hưởng di sản thừa kế.
Tư vấn pháp luật về thừa kế

Tư vấn pháp luật về thừa kế

Ngày đăng: 12/12/2017 01:51 PM

Một khi người chết để lại di sản thì di sản được khai nhận như thế nào? Ai là những người được thừa kế di sản do người chết để lại?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN