Bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất

  Câu hỏi: Gia đình em có thửa đất lúa nằm trong diện thu hồi đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư. Đã có quyết định thu hồi từ năm 2010 nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Doanh nghiệp đã tiến hành san lấp cát gây khó khăn trong việc canh tác của gia đình trong nhiều năm. Vậy gia đình em có được bồi thường, hỗ trợ như thế nào? Em xin cảm ơn! 

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ http://luatsurienghcm.com, Với câu hỏi của bạn như vậy, Văn Phòng Luật Sư Nhật Bình (NBL) xin trả lời như sau :

                                                        

  * Về điều kiện để được bồi thường do thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng. Trong trường hợp của bạn thì để được bồi thường theo quy định thì gia đình bạn cần đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013:

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

  * Về bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất. Sau khi đáp ứng được điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ thì gia đình bạn sẽ được bồi thường, hỗ trợ các khoản sau:

  Thứ nhất, bồi thường theo quy định tại Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 đối với thu hồi đất nông nghiệp:

  "Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

  a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

  b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

  c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.”

  Tùy thuộc vào diện tích đất mà gia đình bạn bị thu hồi so với hạn mức đất nông nghiệp tại địa phương bạn đang sống sẽ quyết định gia đình bạn sẽ được bồi thường những khoản nào.

  Thứ hai, bồi thường đối với cây trồng. Do thửa ruộng nhà bạn là để trồng lúa nên khi bồi thường đối với cây trồng, gia đình bạn sẽ được bồi thường theo diện cây trồng hằng năm.  Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;(Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013). 

  Thứ ba, về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Xét trong trường hợp của bạn thì gia đình bạn có thể được hỗ trợ những khoản như sau:

  -Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, nếu gia đình bạn thuộc trường hợp quy địnhĐiều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

  -Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 84 Luật Đất đai năm 2013.

  "1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

  Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.”

  * Về thời hạn thực hiện bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất:

  Khi Nhà nước ra quyết định thu hồi đất thì sẽ ban hành kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ cho cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thu hồi đất. Trong phương án này sẽ bao gồm các nội dung về danh sách người bị thu hồi đất, diện tích đất bị thu hồi, số tiền bồi thường, phương thức tổ chức chi trả bồi thường,… Theo đó, việc bồi thường, hỗ trợ khi gia đình bạn bị thu hồi đất sẽ được bồi thường theo phương án bồi thường này. Nếu nhận thấy việc bồi thường không đúng với phương án về giá trị bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, thời hạn thực hiên bồi thường thì gia đình bạn có thể khiếu nại về hành vi đó.

  Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn xin vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHẬT BÌNH

  Nhat Binh Law - NBL
  Add   : 125K đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM
  Tel     : +84-28-6658.8181, Hotline: 0907.299.951 (Mr. Luật sư Huỳnh Trung Hiếu)
  Email : nhatbinhlaw@gmail.com
  Website: luatsurienghcm.com

   

   

   

  Download file

  GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN