Giao dịch dân sự vô hiệu khi nào?mua đất không ra công chứng có bị vô hiệu?

  Câu hỏi: Tôi muốn khởi kiện để giải quyết việc tranh chấp mua bán đất với chị họ tôi, nhưng vì việc mua bán trước đây không được công chứng. Vậy xin hỏi, như vậy có bị coi là giao dịch dân sự vô hiệu hay không? Hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu là gì?
  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến ( http://luatsurienghcm.com/index.html ) với câu hỏi của bạn Luật Sư Huỳnh Trung Hiếu - Trưởng Văn Phòng Luật Sư Nhật Bình (NBL) xin trả lời như sau:
  Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên.
  Giao dịch dân sự bị coi là vô hiệu khi không có một trong các điều kiện có hiệu lực được quy định tại Điều 117 của Bộ luật Dân sự 2015. Điều 117 quy định giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
  "Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
  1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
  a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
  b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
  c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
  2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định".
  Theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 cũng nói rõ giao dịch dân sự được coi là có hiệu lực nếu không vi phạm hình thức của giao dịch dân sự.
  Hình thức của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 119 BLDS 2015 như sau:
  Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự
  1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
  Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.
  2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.
  Như vậy, giao dịch dân sự bị coi là vô hiệu khi giao dịch đó không đáp ứng được các điều kiện và hình thức nêu trên. Theo như bạn nêu, thì hợp đồng mua bán đất giữa bạn và chị họ không được công chứng nên giao dịch này sẽ bị vô hiệu do không tuân thủ về hình thức quy định tại khoản 2 Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015.
  Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại điều 131 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, giao dịch dân sự vô hiệu sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

  Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn xin vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHẬT BÌNH

  Nhat Binh Law - NBL
  Add   : 125K đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM
  Tel     : +84-28-6658.8181, Hotline: 0907.299.951 (Mr. Luật sư Huỳnh Trung Hiếu)
  Email : nhatbinhlaw@gmail.com
  Website: luatsurienghcm.com

  Download file

  GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN