NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM

  Học tiếng anh đang là một nhu cầu bùng nổ tại Việt Nam cho nhiều đối tượng với nhiều mục đích khác nhau như công việc, du học, xuất khẩu lao động v.v… Dẫn đến nhu cầu giao tiếp với người nước ngoài cũng tăng cao. Nhiều người nước ngoài có nhu cầu đầu tư Thành lập trung tâm tiếng anh tại Việt Nam tuy nhiên băn khoăn chưa biết làm thế nào. Hãy cùng Văn phòng Luật sư Nhật Bình tham khảo bài viết sau đây!.

  Căn cứ pháp lý:

  1. Người nước ngoài có được thành lập trung tâm tiếng anh tại Việt Nam?

  Theo biểu mẫu cam kết WTO; ngành nghề đào tạo ngoại ngữ thuộc nhóm ngành các dịch vụ khác mã CPC 929 đã được Việt Nam cam kết mở cửa tự do; không hạn chế kể từ ngày 01/01/2009. Do đó, bất kỳ Nhà đầu tư nước ngoài nào; là thành viên của WTO có thể thành lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ với số vốn nước ngoài tối đa là 100% tại Việt Nam.

  Tại khoản 1 điều 5 "Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành; nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành; nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.” 

  Như vậy có thể khẳng định Nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn được phép đầu tư; kinh doanh Thành lập trung tâm tiếng anh tại Việt Nam. Tuy nhiên cũng theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 hoạt động kinh doanh giáo dục, hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại nghị định 86/2018/NĐ-CP. Vì vậy mà nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập trung tâm tiếng anh cũng phải đáp ứng điều kiện theo quy định cuả Luật Đầu tư và các văn bản có liên quan.

  2. Điều kiện thành lập trung tâm tiếng anh.

  Về vốn đầu tư:

  Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP; Trung tâm tiếng anh được xếp vào loại hình cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ vào thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.
  Đối với Thành lập trung tâm tiếng anh; không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% .

  Về cơ sở vật chất, thiết bị:

  • Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
  • Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học;
  • Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

  Trường hợp thành lập trung tâm tiếng anh; Thuê cơ sở vật chất thì phải đảm bảo thời hạn thuê ổn định là 05 năm và phải đáp ứng các điều kiện vật chất nêu trên.

  Về chương trình giáo dục:

  Chương trình giáo dục thực hiện tại Trung tâm phải thể hiện mục tiêu giáo dục; không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

  Về đội ngũ giảng viên:

  • Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương; có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy.
  • Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

  Tên của Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài:

  • Tên của Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”;  “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng.
  • Tên riêng của Trung tâm ngoại có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký; với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư.
  • không sử dụng từ ngữ; ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
  • Trung tâm có thể đặt tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

  3. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm tiếng anh.

  Khi thành lập trung tâm tiếng anh có vốn đầu tư nước ngoài; Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó mới thực hiện thủ tục xin cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với Trung tâm được thành lập và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

  Về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nhà đầu tư nước ngoài dự định thành lập trung tâm tiếng anh phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

  Đối với dự án thành lập Trung tâm tiếng anh do nhà đầu tư nước ngoài thành lập; cần xin cấp giấy chứng nhận đầu tư; cũng như lấy ý kiến thẩm định của Sở giáo dục và đào tạo.

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư.

  Về thủ tục cho phép hoạt động giáo dục:

  Điều kiện cho phép hoạt động giáo dục:

  • Có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Đáp ứng đủ các điều kiện đã nêu trên
  • Có quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

  4. Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục:

  Hồ sơ thành lập trung tâm tiếng anh bao gồm:

  • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục; theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao; kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Quy chế tổ chức, hoạt động.
  • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
  • Báo cáo giải trình về việc Trung tâm đã đáp ứng các điều kiện đã nêu trên; đồng thời gửi kèm:

  + Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng;

  + Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên 

  + Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;

  + Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;

  + Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

  + Quy chế đào tạo;

  + Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);

  + Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

  + Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;

  + Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

  5. Thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm tiếng anh hoạt động giáo dục: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

  6. Thủ tục cho phép hoạt thành lập trung tâm tiếng anh

  Đối với thủ tục thành lập trung tâm tiếng anh để đi vào hoạt động nhà đầu tư nước ngoài thực hiện như sau:

  • Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trực tiếp; hoặc qua bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục.
  • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan; đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét; quyết định cho phép hoạt động theo Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

  Hy vọng; qua bài viết trên đã phần nào cung cấp kiến thức; giải đáp được những thắc mắc cho các bạn về vấn đề trên, mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ Luật sư Văn phòng để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn,giúp đỡ của luật sư vui lòng liên hệ qua thông tin sau đây:

  Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn xin vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHẬT BÌNH

  Nhat Binh Law - NBL
  Add   : 125K đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM
  Tel     : +84-28-6658.8181, Hotline: 0907.299.951 (Mr. Luật sư Huỳnh Trung Hiếu)
  Email : nhatbinhlaw@gmail.com
  Website: luatsurienghcm.com

   

   

   

  Download file

  GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN