Khiếu nại hành vi chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   Câu hỏi: Ngày 29/8/2022, tôi có nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện X và có biên nhận trả kết quả hồ sơ vào ngày 10/10/2022. Tuy nhiên, đến ngày hẹn theo biên nhận tôi đến để nhận kết quả thì được trả lời rằng vẫn chưa giải quyết xong. Đến nay là hơn 02 tuần kể từ ngày 10/10/2022 tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Ủy ban nhân dân huyện X.

  Luật sư cho tôi hỏi giờ tôi có khiếu nại được không và khiếu nại đến ai?

  Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn

  Trả lời:

  Với câu hỏi của anh/chị, Nhat Binh Law xin phản hồi như sau:

  Theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

  “Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

  ...

  2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

  a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

  ...

  4. Thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

  ...”

  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết hoặc chậm giải quyết thì cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành thủ tục theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP như sau:

  “Điều 19. Giải quyết thủ tục hành chính

  ...

  8. Các hồ sơ quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

  9. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

  Căn cứ Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết, Bộ phận Một cửa điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).”

  Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc UBND huyện X quá 30 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ vẫn chưa trả kết quả, giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh/chị là vi phạm các quy định đối với thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Ngoài ra, quá thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nhưng UBND huyện X lại không có phản hồi hồ sơ của anh/chị có đủ điều kiện giải quyết hay không, hay có văn bản xin lỗi anh/chị là đã vi phạm quy định về giải quyết thủ tục hành chính.

   Việc UBND huyện X không thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo đúng thời hạn luật định được coi là hành vi hành chính có thể bị khiếu kiện. 

  Theo đó, anh/chị có thể thực hiện khiếu nại đối với hành vi chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện X theo quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại 2011 quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại như sau:  

  “Điều 18. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

  2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.”

  Ngoài quyền khiếu nại, anh/chị còn có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHẬT BÌNH

  Nhat Binh Law - NBL
  Địa chỉ:  125K đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM
  Điện thoại:  (+84)28.6658.8181 - 0907.299.951 (Mr. Ls Huỳnh Trung Hiếu)
  Email:  nhatbinhlaw@luatsurienghcm.comWebsite: luatsunhatbinh.com

   

  Download file

  GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN